top of page

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W ciągu całego roku w poradni prowadzimy badania pod kątem potrzeby wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka

 

 

  

 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to:  

wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania mające na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia pierwszych sygnałów nieprawidłowego funkcjonowania do chwili ich ustąpienia, ale nie dłużej niż do  rozpoczęcia       przez dziecko nauki ​w szkole podstawowej.

        

Jakie dzieci mogą być objęte wczesnym wspomaganiem?

 

Wczesnym wspomaganiem rozwoju objęte mogą być dzieci, u których rodzice, lekarze lub inni specjaliści rozpoznali symptomy wskazujące, że rozwój dziecka jest zaburzony, tj. obejmuje: 

                                                                                                                                   

 • zaburzenia lub dysfunkcje narządów zmysłów, zaburzenia sensoryczne,

 • dysharmonie rozwojowe

 • opóźnienie rozwoju psychomotorycznego,

 • zaburzenia rozwoju motorycznego, dysfunkcje narządu ruchu,

 • uszkodzenia OUN,

 • zaburzenia emocjonalne,

 • zaburzenia zachowania,

 • autyzm, psychozy dziecięce,

 • nadpobudliwość psychoruchową,

 • zaburzenia funkcji językowych,

 • obciążenia genetyczne.

 

 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka realizuje zespół specjalistów, posiadających

​przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym                         w wyspecjalizowanych pod tym kątem ośrodkach.

 

 

 

 

                                      ​


​​​​​

bottom of page