top of page
logo_bip.gif
O nas

 

Placówka powstała 1 września 1968 r. jako Powiatowa Poradnia Wychowawczo - Zawodowa w Gołdapi. Od roku 1993 nosi nazwę Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Gołdapi. W ciągu 49 lat istnienia placówka wielokrotnie zmieniała lokalizację. Obecnie mieści się w budynku przy         ul. Wolności 11 w Gołdapi.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Gołdapi to publiczna placówka oświatowa, której organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe                 w Gołdapi,  a organem sprawującym nadzór pedagogiczny Warmińsko - Mazurski Kurator Oświaty.​​

Poradnia obejmuje bezpłatną opieką psychologiczną, pedagogiczną                   i logopedyczną dzieci i młodzież z przedszkoli, szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu gołdapskiego.

​​

Oferowana przez nas pomoc obejmuje badania diagnostyczne, poradnictwo, oddziaływania psychoedukacyjne i terapeutyczne grupowe i indywidualne skierowane do dzieci, młodzieży, rodziców oraz nauczycieli.

​​​

​Po badaniach diagnostycznych poradnia wydaje opinię psychologiczno - pedagogiczną zawierającą diagnozę oraz zalecenia dotyczące postępowania    

z dzieckiem w domu, przedszkolu lub szkole.​

W poradni działają zespoły orzekające, które wydają orzeczenia o potrzebie:

- kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej                    oraz niedostosowanej społecznie,  

-  indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, -  indywidualnego nauczania,

-  zajęć rewalidacyjno - wychowawczych,

-  opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. 

 

 

 

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
bottom of page